עני כקורח
בטרם נפח את נשמתו ברעב, מנה עני מרוד את כמות המטבעות הזהב בנות 10,5 ו- 20 דולרים, אשר ברשותו. הוא שמר אותם בחמש שקיות, שכל אחת מהן הכילה כמות שווה של מטבעות בנות 5 דולרים, בנות 10 דולרים, בנות 20 דולרים.
העני שפך את תכולת האוצר על השולחן, ואחר כך סידר את המטבעות בארבע ערמות. כל אחת מהערמות שנוצרו הכילה, למרבה הפלא, כמות שווה של מטבעות מכל סוג.
עתה לקח שתיים מתוך הערמות הזהות וחילקן לשלושה ערמות שאף הן זהות לחלוטין!
כמה כסף לפחות ברשותו של האביון?


תשובה: