ביד חזקה
במספר הדו ספרתי שבידי אני מחזיק בחזקה!
עניין רב לי בו, שכן מכפלת ספרותיו גדולה ב- 1 מסכומן.
חזק את ידיי ואמור לי מה אני מחזיק!


תשובה: