מאזני דיופנט
מהו המספר המזערי של אבני המשקל, כך שאפשר לשקול באמצעותן על כפות המאזניים, כל משקל טבעי בין 1 ל- 40?

תשובה: