כפל מסובך
כפלים הם לפעמים
ממש מהממים!
ובראש לך הולכות
נוסחאות מסובכות...
"התצילנו מן המיצר
נוסחת הכפל המקוצר?"
"או אולי אין להתייאש
וכדאי בבינום להשתמש"?
התוכל כבקי ורגיל
לפצח את זה התרגיל ?

(x-a)(x-b)(x-c)....(x-z)


תשובה: