יותר משפחות או מה שפחות
בבית דירות גרות משפחות של זוגות צעירים וילדיהם: בנים ובנות. ידועות העובדות הבאות:

1. המספר הכולל של הילדים עולה על מספר המבוגרים,
אך מספר המבוגרים עולה על מספר הבנים שבניהם.
מספר הבנים גדול ממספר הבנות, ומספר הבנות גדול ממספר המשפחות.

2. אין זוגות ללא ילדים, ואין שתי משפחות עם אותו מספר ילדים.

3. לכל בת לפחות אח אחד, אך לכל היותר אחות אחת.

4. ישנה משפחה שהמספר הכולל של ילדיה גדול מסכום מספרי הילדים שבכל יתר המשפחות.

א. מה מספר המשפחות?
ב. כמה בנים וכמה בנות בכל אחת מהן?