פלקום וסלפון כתומים זה לזה
מר פלקום ומר סלפון חובבי חידות ומרבים לשוחח זה עם זה בטלפונים הסלולריים.
אמר מר פלקום לידידו: הבה נניח לתארים ולקידומות. האם שמת לב שמספר הטלפון שלך דומה מאוד לשלי? 3 הספרות האחרונות במספרך הן 3 הספרות הראשונות במספרי (כסדרן), ו-3 הספרות הראשונות במספרך הן 3 הספרות האחרונות במספרי (כסדרן).
השיב סלפון לפלקום: האם שמת לב כי העוקב למספרך הוא 2/3 מהעוקב למספרי?
פלקום: אכן כן, מוזר!

מהם המספרים?
רשום מהסכום הקטן לגדול: