היחס המשולש
א. מבין כל הטבעיים עד 1000, מהו אחוז המספרים שאינם מכילים את הספרה 3?

תשובה:   

ב. איזה אחוז מתוך כל המספרים הטבעיים עד אינם מכילים את הספרה 3?

תשובה: