חושפים את הצריח

15 צריחים מוצבים על לוח שח, באופן שבכל
שורה ובכל טור מוצב לפחות צריח אחד .
הוכח כי ניתן להסיר צריח אחד מהלוח,
כך שעדיין יתקיים התנאי האמור.