מרכז הפיטוניות
  חשוון תשנ"ח   
מר סי מטרי הוא חובב גינון וסימטריה ידוע, לשיא הגיע ידידנו זה, כשלקח את סרט המידה בידו והחל למדוד ולסמן את חלקתו שהיתה משולש שווה צלעות סימטרי.
הוא כמובן לא איכזב, וחילק את חלקתו לשבעה חלקים באופן סימטרי כדלקמן:
כל צלע של המשולש חילק 3-ל חלקים, ובשליש הצלע העביר קו לקדקוד המשולש הנגדי, את פרחי גינתו משבעה צבעי הקשת שתל בפיזור שווה, כך שלכל חלקה היה צבע משלה. מספר השתילים בכל חלקה היה פרופורציוני לשטחה והמשולש המרכזי הוקדש לפיטוניות לבנות.בסך הכל היו לסי מטרי 210 שתילי פרחים, כמה פיטוניות לבנות שתל במשולש המרכזי?


תשובה: