פסח וסדר
  ניסן תשנ"ח   

לפניך ריבוע 4 X 4 של משבצות בו מסודרים כהלכתם 16 מספרים שלמים בין 0 ל-15. שניים מהמספרים מופיעים פעמיים בריבוע,ואת הקטן בין הנעדרים הטמנו לאפיקומן. חשפנו שניים מן המספרים

ידוע כי בכל כיוון בריבוע, שורה עמוד או אלכסון, המספרים פוסחים ומסודרים כך שלפניכם סדרות חשבוניות . מי מוטמן לאפיקומן ומי במשבצת המסומנת?

7
0