על מספרים ומחלקיהם
למספר 6 יש 4 מחלקים: 1,2,3,6

א. מהו המספר הקטן ביותר שיש לו בדיוק 5 מחלקים שונים?     

ב. מצא עוד שני מספרים הקטנים מ-1000 שיש להם בדיוק חמישה מחלקים.
    רשום את המספרים בסדר עולה.
    (האם קיימים מספרים נוספים כאלו?)

    
    

ג. אפיין את המספרים הטבעיים שלהם 4 מחלקים