תהפוכות התרגיל
  סיון תשנ"ח   
הצב בריבועים ספרות,
כך שיתקבל תרגיל חיבור תקני ונכון,
וגם אם נסובב את הדף ב-180, יתקבל תרגיל תקני ונכון.

+ =