שבעה מי יודע
סדר את המספרים 7-1 בשורה כך שיתקיימו שני התנאים הבאים:
א. סכום כל שני מספרים סמוכים הוא חזקה (עם מעריך גדול מ-1)
ב. מתקבלים כל המרחקים מ-1 ועד 6, בין שני שכנים.

                    

או: