סכום מושלם
א. השלם את תרגיל החיבור בשימוש בכל הספרות 1 עד 9

ב. ניתן לפתור את א' בכמה אופנים. מצא פתרון עם סכום מכסימלי אפשרי!

     
      +