כ"זה ראה ונחש
  אייר תשנ"ט   
בעיצומו של משחק מונופול מרתק, קטע סבא יהושע את משחק נכדיו גיל ורן ואמר:
"מזוית הראיה שלי ראיתי שלוש דפנות בכל אחת משתי הקוביות, סך הנקודות שנגלו לעיניי הוא 27".
מהן הנקודות שראיתי על שתי הקוביות"?

רמז: סכום כל זוג מספרים על דפנות נגדיות של הקוביה הוא 7.

על הקוביה הראשונה:

על הקוביה השניה: