2000,....,1,2,3,4,5
  טבת תש"ס   
נסה ליצור באמצעות הספרות 1, 2, 3, 4, 5
תוך שימוש בכל הספרות - בכל ספרה פעם אחת בדיוק,
ובאמצעות פעולות חשבון, את המספר 2000.