מסלול פרשי
פרש לבן עומד על לוח שח במשבצת השמאלית העליונה.
האם יוכל הפרש להגיע בדילוג פרשי למשבצת הימנית התחתונה ולבקר בדרכו בכל משבצות הלוח פעם אחת בדיוק?