ימין ושמאל רק חול וחול
  שבט תש"ס   
"וכאן הכנת העוגה כמעט הסתיימה
רק הכניסי לרבע שעה לתנור האפייה"
אך מה אעשה? שעוניי פסקו מלעבוד
וכיצד אוכל את הזמן למדוד?
אך לפתע - אל נא תצחק
נזכרתי בקופסת המשחק
שני שעוני החול שבתוכה
אולי יסייעו לי לסיים את המלאכה
שניהם בהכוונות מדויקות
מודדים 7 ו-11 דקות
אז הגד: איך אני בם נעזרת
ומוציאה מן התנור עוגה לתפארת!