חוסו על העוגיות !
חמש החברות הנאמנות: חסידה, הדסה, חסייה, חדווה וחווה סיימו לאפות 36 עוגיות ריחניות תאווה לעיניים, לכבוד החג הממשמש ובא. 2/3 מתוכן היו עוגיות שוקולד, והשאר עוגיות גבינה.
חייבים לטעום, הלא כן? העוגיות כל כך כל כך טעימות... כולן טמנו ידיהן בצלחת, ומהטעימה נותרו לפליטה 18 עוגיות בלבד, חצי מתוכן עוגיות גבינה.

התבררו העובדות הבאות:
חסייה רגישה לשוקולד.
חסידה אכלה פי שניים עוגיות שוקולד מעוגיות גבינה.
חוה וחדווה אכלו כל אחת אותו מספר עוגיות כמו חסידה וחסייה יחדיו.
חוה אכלה יותר עוגיות שוקולד מחדווה.

ולנו לא נותר אלא לחשב, כמה עוגיות מכל סוג אכלה הדסה?


תשובה: