שמאל דוחה
  אב תש"ס   
שוד בוצע .כספתו של מר כספי נפרצה, וכסף רב נעלם. בדיקה קפדנית של המנעול הפרוץ הראתה כי את הפריצה ביצע איטר יד ימינו.
שלושה אנשים נמצאו באותה שעה בבניין: מר זכאי, מר אמין ואדון אמיתי. אחד מהם הוא השודד. כל אחד מן החשודים השמיע שתי טענות:
זכאי:   אינני שמאלי
           לא גנבתי דבר
אמין:   אני שמאלי
           לא גנבתי דבר
אמיתי: אינני שמאלי
            אדם שמאלי ביצע את השוד
רק שתיים משש הטענות שנאמרו הן נכונות.
מיהו השודד?