אנו נהיה הראשונים
  אלול תש"ס   
אנחנו: ארבעה מספרים ראשוניים כל אחד בן ארבע ספרות.
ספרת האלפים שלנו זהה, ובכל אחד מאיתנו - שלוש הספרות האחרות זהות.
מי אנחנו?
רשום את המספרים בסדר עולה.