רון בלי זיכרון

כרטיס ההגרלה הנמצא ברשותי
נושא הוא מספר ארבע ספרתי
אך מה יעשה איש כמוני בלי זיכרון
"אאבד" עולמי - לך הפתרון:
אם תחבר את כל הספרות או תכפול - זו הפליאה
תקבל בעל מקרה אותה תוצאה
המספר מתחלק ב-4 זה רמז נוסף
הקטן האפשרי - הוא המספר הנכסף.
אינני יודע אם אני בר מזל
אז איזה מספר ברשותי? אל תשאל.


תשובה: