מטען חורג
  טבת תשס"א    


בתא המטען של האוטובוס, מותר להכניס חבילות, שאורכן, רוחבן או גובהן המכסימלי אינו עולה על מטר אחד. ברשותי מקל - דק מאד אמנם - אך אורכו חריג: כ-1.6 מטרים. מה אעשה?