גן לישראל
  אייר תשס"א   

בכל אחת מ-10 ערוגות שביל הפרחים בגן שתולים מספר פרחים.
מספרי הפרחים בשתיים מן הערוגות מופיע בשרטוט.
ידוע כי:
1. מספר הפרחים הכולל הוא 53.
2. סכום הפרחים בכל שלוש ערוגות עוקבות - קבוע.
השלם את המספרים.

3  5