זהירות עוקבים!
במחסנו של הסוחר מסודרים 5 חביות יין וחבית בירה אחת.
על כל אחת מהחביות מצוינת הכמות בליטרים שהיא מכילה.
חלק מחביות היין מכר הסוחר לקונה הראשון, ואחר כך מכר את יתר חביות היין לקונה שני, שקנה פי שניים ליטרים של יין מהקונה הראשון.
כמה ליטרים של בירה יש לסוחר?


תשובה: