במספר שמותם
בחידה זו מאת האבן עזרא מסתתר שם אדם. מצא אותו!

עשירית הכף בראש השם
עשירית הכף באחריתו
והשנית בחשבון כף
בחסרון כף ומחציתו
והאות השלישי כף
ותבוא עד אחריתו


תשובה: