משימה בלתי אפשרית
המספר 321 הוא בעל התכונה הבאה:
3 מתחלק ב-1, 32 מתחלק ב-2, 321 מתחלק ב-3

צור מספר x בן עשר ספרות שונות, על ידי סידור הספרות מ-0 עד 9,
שיהיה בעל התכונה הבאה: לכל n בין 1 ל-10 המספר המתקבל מ-n הספרות
השמאליות הראשונות של x מתלחק ב-n