תרמית רומית
חייל רומאי בחוד חניטו חרט את המשפט:
"אחת עשרה לחלק לשניים שווה שש".
הכיצד?