מיספורים
מצא מקבילות בלשון המגילה לבטויים הבאים:
המאית כבולה    =   
אי שוויון הדוק    =   
סימן חשבוני סמוך למלך    =   
יהודי מונוטוני עולה    =   
50% קטן או שווה    =   
כשכופלים בו מקבלים 1    =   
פעולה הפוכה לאינטגרל    =