טלטלות בתלתוניה

הארמונות המפוארים בתלתוניה בנויים על פרשת דרכים
כך שמכל אחד מהם יוצאות 3 דרכים המובילות לארמונות אחרים.
אריסי המבוסם יוצא לדרכו, בוחר באחת הדרכים ובהגיעו לפרשת
דרכים בוחר בכיוון כלשהו- ימינה או שמאלה וממשיך בדרכו.
מכאן ואילך כטוב ליבו ביין, הוא משנה את בחירתו בכל
פרשת דרכים. אם בצומת הקודם פנה ימינה, יפנה עתה שמאלה,
ואם פנה שמאלה- יפנה ימינה.

הוכח כי בכל טיול כזה יגיע אריסי חזרה לארמונו.