בחירת מלכת פרס ומדי
במלכות המלך אחשורוש התהלכו שמועות בדבר המועמדות לרשת את מקום ושתי.

היה זה בימים בטרם גידל המלך אחשורוש את המן. וזה האחרון נחפז ללכת אל ביזתא ממקורבי המלך, כדי לגלות מה מתבשל בחצר המלכות,
"שמעתי שמדובר בבת מלך אשור בת מלך מצרים, בת מלך יון, בת מלך הודו ובת מלך כוש"

לביזתא, שהיה מאנשי סודו של אחשורוש אסור היה לגלות את האמת אבל הוא לא יכול היה להתאפק מלהעיר:
"אכן מדובר במועמדות הללו אבל בסדר שונה לחלוטין לא רק שאף אחת מהנערות שהזכרת אינה מופיעה במוקום הנכון (ע"פ הרשימה ה"מעודכנת") אלא שאף שתיים לא באות בזו אחר זו באותו סדר שהן מופיעות ברשימה
הנכונה".

אבל המן לא הסתפק בכך: "אולי הסדר הוא בת מלך הודו, בת מלך אשור, בת מלך כוש בת מלך יון ובת מלך מצרים?"
" אתה מתקרב, כעת שתיים הן במקומן הנכון ושתיים מופיעות אחרי הקודמות להן כמו ברשימה הנכונה".
יותר מכך לא היה המן צריך לשאול הוא הלך לביתו שמח וטוב לב: היום יוכל לגלות לזרש אשתו את הסודות החשובים ביותר. אבל במקום שבחים "זכה" לדלי מים על ראשו לפני דקות מספר נתפרסם דבר בחירתה של אסתר...

מה היה הסדר הנכון ?