המחוג החוגג


הוכח כי במשולש ישר זוית
שכל צלעותיו מספרים שלמים,
גם מחוג המעגל החסום במשולש הוא מספר שלם.