השטיח היווני
לגברת פיתגורה שני שטיחים ריבועיים משובצים
במשבצות ריבועיות זהות. שטיח אחד עשוי מ - 8x8
משבצות והאחר ממבנה משבצות של - 6x6.
ברצונה לחתוך את השטיחים ולתפור אותם כך
שיווצר מהם שטיח ריבועי גדול מימדים 10x10.
כיצד תוכל לעשות זאת אם היא מוגבלת לביצוע
גזירה רציפה לאורך שריג משבצות בכל אחד מהשטיחים ?