בעקבות ראשונים
במסעו המפוותל על פני לוח מסדר 5X5, הותיר הסוס עקבות ראשונים, המציינים את המספר הסידורי של מהלך סוס. שחזר את המסע בעקבות העקבות.