נפתולי הצריח
צריח מטייל בלוח שח מסדר 8 * 8.
עליו לבקר בכל אחת מ-64 המשבצות
בדיוק פעם אחת.
למען "יציבותו" עליו לבצע זאת
במספר מזערי של פניות.

מהו המספר המזערי ?


תשובה: