בעיית גואריני
בעיה זו הוצגה לראשונה באירופה ב1512- על ידי Guarini:
בלוח השח שלפניך יש להחליף את מקום הסוסים הלבנים עם השחורים.
איך תעשה זאת במינימום צעדי סוס?
הסוסים נעים כבלוח שח וכל רצף דילוגים של אותו סוס נמנה כצעד אחד.