שדה המחלוקת
  טבת תשס"ב   
היה היה איכר זקן ולו אישה ושמונה ילדים - ארבעה בנים וארבע בנות.
לאחר פטירתו בשיבה טובה, מצאו ילדיו את צוואתו ובה סרטוט המתאר את אופן חלוקת השדה למשפחתו. את הריבוע שבמרכז קיבלה אשתו האהובה, את השטחים המסומנים ב-2 קיבלו ארבע הבנות, ואת ארבעת החלקים הנותרים, המסומנים ב-1 קיבלו ארבעת הבנים.

בין הבנים לבנות פרץ וויכוח סוער, איזה סוג חלקה גדול יותר - זה שניתן לבנים (המסומן ב-1) או זה שניתן לבנות (המסומן ב-2)? או בעצם,

את מי האב אהב יותר?

האם תוכלו להכריע בשאלה גורלית זו?