חידודלתא
על דלת חדר הכיתה מקדם את פניהם של אלפא, אפסילון ובילביתא שלט,
מעשה ידיה של מיסיס דלתא:
אחרתם לשיעור חשבון, לא בא בחשבון!
לא אשלים עם התופעה! אתם תשלימו!
(את טבלת החיבור כמובן…)
ואת המספר שבמשבצת הצבועה בצהוב שלשלו מתחת לדלת הנעולה.
אם תציגו מספר נכון, תיפתח הדלת:
אפסילון, מסוגל בעצם לחדור ברווח שמתחת לסף הדלת,
אך לפני שהתחיל, הכריז אלפא:
"אפס שכמוך! די בתכסיסים, הנה המספר לפניך!"
ובילביתא שחזר, כתב ביומנו: "אנחנו in!"
18
21 1 9 7
20 3 7 2
18 7 5
25 2 0 8 9
19 5 4 5
20 19 25 12 25 22
הערה: המשבצות הסגולות הן סכומי הטורים והשורות, והמשבצות הירוקות הן סכומי האלכסונים.