ככה יעשה לסוס
  אדר תשנ"ח   
בגתא ואבגתא - שני רוכבי הרכש האחשתרנים,
יצאו בשליחות דחופה בדבר המלך, מפרס למדי.
אלא שלרוע המזל - רק סוס אחד להם.
כדי לחסוך זמן ולבצע את השליחות החתומה
בטבעת המלך בדחיפות, החל בגתא לרכב
במהירות על הסוס, כשאחריו עושה אבגתא
את דרכו בריצה.
כעבור זמן מה עצר בגתא, קשר את סוסו
לאחד העמודים, והמשיך את דרכו בריצה.
כשהגיע אבגתא למקום בו היה הסוס, התיר.
אותו, ורכב עליו במהירות
הוא חלף על פניו של בגתא,
המשיך עוד כברת דרך, ואז עצר,
קשר את הסוס והמשיך בריצה.
בגתא הגיע למקום הסוס, וחוזר חלילה.
בגתא ואבגתא היושבים ראשונה במלכות, הם כידוע חכמים מחוכמים
מהירות ריצתם היא 10 מילין לשעה.
ומהירות רכיבתם 30 מילין לשעה.
עברו 15 שעות עד שהגיע האחרון ביניהם למדי.
כמה זמן נח הסוס בדרך ?


תשובה: