מקל קטן - בלבול גדול
בספרו של פרופסור מיספורים,
יושבות להן בשקט תבניות רבות.
ישנן תבניות של ספרות עשרוניות ,
ישנן תבניות רק עם אותיות,
ואפילו תבניות בספרות רומיות,
תבנית מספר 10 מעמוד 30,
ששכבה לה בשקט בשלוה וברעות,
והייתה כמעט כמעט זהות.
החליטה לעשות מסיבה גדולה,
לכבוד חג פורים הקרב ובא,
הובאו ממתקים יינות ותחפושות,
הביאו את הטייפ והתחילו הרקדות,
השירה בקעה, האווירה התחממה,
והשמחה היתה רבה רבה.

לפתע נשמעו צעדים מאיימים,
כנראה זהו פרופסור מיספורים.
בפחד וביראה מפני הבאות ,
חזרו למקומן הספרות הרומיות,
אך אחד המקלות מאחת הספרות
שכח את מקומו,
ונשאר במקום אחר - שלא מתאים לו.
הספרות הרומיות יודו לכם מאד,
אם תחזירו את המקל למקומו,
לפני שיגיע פרופסור מיספורים
לתרגיל 10 בעמוד 30.