תאומים מתחפשים

שמחה וששון אומנם תאומים, אבל בכל הם שונים.
אך כיוון ש"ונהפוך הוא" בפורים חל,
רצו להתחפש באותה התחפושת ביום המיוחל.
הם החליטו ללכת לחנות התחפושות היום,
אך שם גילו בלאגן איום!
כל התחפושות מפוזרות בארגז גדול,
וכל אחד שולף מכל וכל.
המוכרת אמרה שבארגז 6 סוגי תחפושות
כמה תחפושות יצטרכו להוציא עד שימצאו זוג תואם?