פת ערבית
יהי היום והצייד הצד את צידו.
עיפה נפשו וגם רעב.
ויפגוש שני רועי צאן, ערבים, שליבם רחום.
ויהי לאחד חמש פיתות ולאחר שלוש.
ויאמרו אליו שב וסעד עימנו: לחמנו לחמך.
ויחלקו אכלם בשווה - חלק כחלק יאכלו. ויאכלו שלושתם יחדיו
ויהי ממחרת ויוצא הצייד שקלי זהב שמונה ויתנם לרועים ויאמר:
חלקו בינכם לפי הצדק והיושר, ויחלוקו.

הכיצד?שקלי זהב לרועה בעל 5 הפיתות:   

שקלי זהב לרועה בעל 3 הפיתות: