מספרים מושלמים
מצא שני מספרים, שמכפלתם, סכומם ומנתם - שווים,

a*b = a+b = a/b

a =
b =