אמת ויציב!
  ניסן תשס"ב   
התבונן בזהות החיבורית שלפניך:

+ 3 8 2 6
2 7 6 8
______
6 5 9 4עליך למחוק סיפרה אחת מכל שורה (לאו דווקא באותו הטור) כך שהתרגיל ש"נותר" (לאחר ביטול הרווחים) עדיין יישאר נכון, וכך שמחיקה נוספת של סיפרה אחת מכל שורה, שוב תוביל לשוויון. גם המחיקה השלישית, המותירה סיפרה אחת בלבד בכל שורה, תותיר זהות חיבורית נכונה.
מהם תרגילי הביניים, ומהי הזהות האחרונה?

+

_______