כיסוי וגילוי
לוח של 2 * 3 משבצות ניתן לכסות על ידי 3 אבני דומינו זהות בשלושה אופנים.נתון לוח בגודל 2 * 6 משבצות ,בכמה אופנים אפשר לכסותו על ידי 6 אבני דומינו זהות?


תשובה: