עמודי שש
הכנס פעולות חשבון בין 6 ספרות השש כך שתתקבל זהות

100 = 6   6   6   6   6   6