אחת אפס!
מצא את המספר הטבעי הקטן ביותר המתחלק ב-225, כך שכל ספרותיו 0 או 1.

תשובה: