והיה השלישי לפליטה
בתרגיל הכפל הבא נותרו כל המופעים של 3 ושאר הספרות חסרות.
מצא את הספרות והשלם את התרגיל !!!

3
X
3
3
3
3