תלישה קטנה? תלישה גדולה!


פיט קנה מחברת של 96 דף, ומספר את העמודים לפי סדרם מ-1 ועד 192.
אחיו הצעיר, פוט, תלש ממחברתו החדשה של פיט 25 דפים לאו דווקא לפי הסדר.
פיט הגיב בזעם. פוט שרצה לרכך את כעסו של אחיו, תרץ זאת בכך שרצה לתרגל בחשבון.

"הנה חיברתי אפילו את מספרי העמודים שברשותי וקיבלתי 1990."

"שקר!!! פיטפוט!!! " זעק פיט.

האמנם הגיוני שיקבל מספר זה?