שיווינות בספרות
בתרגיל הכפל שלפניך הושמטו כל הספרות הזוגיות.
שחזר אותו !
5 3 X
--------------------------------
7
9
------------------------------------------
7 9